Proclaimer

Proclaimer

Proclaimer

Erik Sol is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en ik doe mijn uiterste best deze actueel en juist te houden.

Mocht u desondanks toch iets zien dat niet correct is of verouderd (voor zover dat van toepassing is), dan stel ik uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw reactie onderaan deze pagina melden.

Privacy

Alle persoonsgegevens die u verstrekt bij uw reactie of verzoek om informatie, gebruik ik uitsluitend in overeenstemming met mijn privacyverklaring.

Cookies

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op mijn website kan worden herkend. eriksol.eu gebruikt cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken en uw voorkeuren te onthouden. Zo hoeft u bij het invullen van een formulier niet twee keer hetzelfde te typen. De website gebruikt ook cookies om de webstatistieken te meten, zodat de website beter kan worden afgestemd op de behoefte van de bezoekers. eriksol.eu kan cookies niet herleiden tot een computer of een persoon en verzamelt via cookies geen persoonlijke gegevens.

Bij uw eerste bezoek aan mijn website vraag ik u of ik cookies mag plaatsen.

U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U kunt ze ook op elk moment verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Copyright

Alles op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out etc.) is copyright van eriksol.eu / Erik Sol. Tenzij anders vermeld. Het vermenigvuldigen van de gehele website of delen ervan evenals schermafdrukken is onder geen enkele omstandigheden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bent u rechthebbende van beeld- en geluidmateriaal en heeft u er bezwaar tegen dat ik materiaal heb geplaatst dan verzoek ik u direct contact met mij op te nemen en bij mij een vriendelijk verzoek tot verwijdering in te dienen! Ik probeer schending van auteursrecht ten allen tijden te voorkomen maar daarnaast pleit ik ook voor promotie van goed materiaal! Ik deel dit materiaal dan ook graag via mijn website uiteraard met vermelding en copyright van de bron.

Links naar websites van derden

Deze website verwijst naar websites die door andere partijen dan door Erik Sol worden geëxploiteerd. Erik Sol is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de webredactie van eriksol.eu , via: info@eriksol.nl